OVER ONS

Stichting Van Well-Nijhof is opgericht op 30 september 1998 door de heer en mevrouw Van Well-Nijhof. De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de inrichting van de streek.

DOELSTELLING

De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de (cultuurhistorische) inrichting van de streek.

(zie verder pagina ANBI)

LANDGOED

De Stichting heeft twee NWS-landgoederen in haar bezit, Landgoed De Mezerij en Landgoed Erve Kostverloren. Het totale bezit is 50,2 hectare, waarvan 21,2 hercare landbouwgrond,  28,2 hectare bos en 0,8 hectare overig. De landbouwgrond is verpacht. Het landgoed is grotendeels opengesteld voor publiek. Over het landgoed lopen twee door de Stichting uitgezette wandelpaden. Ook lopen er wandelpaden van Achterhoek Toerisme over het landgoed.