SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

De samenstelling van het Bestuur is als volgt:

de heer G.W. Groot Wassink                  voorzitter

de heer A. Klein Brinke                           secretaris

de heer P.A.G Adegeest                         penningmeester

de heer L.M.P Zijerveld

de heer E. Nijhof

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen