ANBI

De Stichting Van Well-Nijhof is op 30 september 1998 opgericht en heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI-status. Een ANBI-stichting is verplicht een aantal gegevens op een website te publiceren. Dit betreffen de contactgegevens, de doelstelling, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en jaarlijks de jaarrekening over vorig boekjaar. De contactgegevens zijn op deze pagina opgenomen; voor de overige onderwerpen is een link naar de betreffende pagina opgenomen.

CONTACTGEGEVENS

naam                    Stichting Van Well-Nijhof

vestigingsplaats   Barchem

RSIN-nummer      8073.78.586

adres                    bereikbaar via e-mail : info@stichtingvanwellnijhof.nl


OPRICHTINGSDATUM

De Stichting is opgericht op 30 september 1998

op deze pagina is de doelstelling en het statutaire doel opgenomen

op deze pagina is het beleidsplan opgenomen

op deze pagina is de bestuurssamenstelling opgenomen en is het beloningsbeleid toegelicht

op deze pagina de jaarrekeing over 2022 opgenomen, alsmede een korte toelichting

op deze pagina is het standaardformulier Publicatieplicht ANBI-algemeen opgenomen