DOELSTELLING

De Stichting heeft tot doel Achterhoekse coulissenlandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuurhistorische inrichting van de streek. De Stichting heeft ook als doel het bevorderen van en onderzoek te doen naar de vogel- en wildpopulatie in de door haar in beheer zijnde gebieden en het ondersteunen van educatieve initiatieven verband houdend met de in haar bezit zijnde gebieden. De Stichting streeft hierbij samen te werken met plaatselijke natuurorganisaties en educatieve instellingen. De Stichting streeft naar maximale openstelling van haar bezit voor het publiek.

Statutair doel

De Stichting heeft tot doel de instandhouding en exploitatie van onroerende goederen als landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, in het bijzonder in de Gelderse Achtergrond