STICHTING VAN WELL-NIJHOF
Barchem

Werkzaamheden

Onderhoud bosperceel Hardermaat

In 2018 heeft de Stichting een bosperceel, groot 2,7 hectare aan de Hardermaat te Barchem aangekocht van Staatsbosbeheer. In 2020 heeft de Stichting in een groot deel van het perceel onderhoud gepleegd. Het bos is voor een belangrijk deel geschoond. In 2021 zal het onderhoud aan het resterende deel volgen.