STICHTING VAN WELL-NIJHOF
Barchem

Nieuws

Aankoop perceel hoek Hardermaat Oude Ruurloseweg

In 2021 heeft De Stichting een perceel grond hoek Hardermaat Oude Ruurloseweg, groot 2,5885 ha, aansluitend aan andere grond in bezit van De Stichting aangekocht. Het perceel zal in gebruik blijven als landbouwgrond.


Onderhoud bosperceel Hardermaat

In 2018 heeft de Stichting een bosperceel, groot 2,7 hectare aan de Hardermaat te Barchem aangekocht van Staatsbosbeheer. In 2020 heeft de Stichting in een groot deel van het perceel onderhoud gepleegd. Het bos is voor een belangrijk deel geschoond.