STICHTING VAN WELL-NIJHOF
Barchem

Financieel

Toelichting

De Stichting heeft per 31 december 2018 23,5 hectare landbouw- en bosgrond in Ruurlo en Barchem. Onderdeel van het bezit is Landgoed De Mezerij in Ruurlo, groot 18,6 hectare, waarvan 't Rijkenbargse bos deel uit maakt. In het verslagjaar heeft De Stichting 2,7 hectare bosgrond aangekocht aan de Hardermaat in Barchem.

De Stichting heeft het bloot eigendom van een positie in aandelen; omdat de Stichting geen zeggenschap heeft over deze aandelen, is de waarde hiervan gesaldeerd met het eigen vermogen.

In het verslagjaar heeft de Stichting een schenking verkregen van € 25.000. De overige opbrengsten houden verband met het grondbezit en renteopbrengsten.

De overige kosten betreffen zakelijke lasten, belastingen, verzekeringen en de beheers- en advieskosten inzake de bos- en landbouwgronden.