STICHTING VAN WELL-NIJHOF
Barchem

Doelstelling

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het Achterhoekse coulisselandschap in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud van de (cultuurhistorische) inrichting van de streek. De Stichting heeft tevens tot doel het bevorderen van en onderzoek te doen naar de vogel- en wildpopulatie in de in haar beheer zijnde gebieden en het ondersteunen van educatieve initiatieven. De Stichting streeft hierbij samen te werken met plaatselijke natuurorganisaties en educatieve instellingen. De Stichting streeft naar maximale openstelling van haar bezit voor het publiek.

Statutair doel

De Stichting heeft tot doel de instandhouding en exploitatie van onroerende goederen als landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, in het bijzonder in de Gelderse Achterhoek.